آزمایشگاه تشخیصی و تصویربرداری اپتیکی

آزمایشگاه تشخیصی و تصویربرداری اپتیکی
اندازه‌گیری، مهم‌ترین عامل در نتیجه‌گیری از یک آزمون تجربی است
روش های نوین سنجش
آشنایی با روش های اندازه‌گیری برای محققین ضروری است
اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

معرفی آزمایشگاه

امروزه، روش‌های اندازه‌گیری نوری یکی از حساس‌ترین و دقیق‌ترین روش‌های اندازه‌گیری هستند. این روش‌ها طیف گسترده‌ای از حوزه‌های کاربردی مانند احتراق، آیرودینامیک، خودرو، مکانیک سیالات، اسپری‌ها، مخلوط‌ها و جریان‌های حرارتی، تصویربرداری از فرآیندهای صنعتی و موارد دیگر را پوشش می‌دهند.

غیر تماسی، غیر تهاجمی و سریع بودن از مزایای اصلی روش‌های نوری نسبت به سایر روش‌های اندازه‌گیری است. در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های نوری برای اندازه‌گیری به طور چشمگیری افزایش یافته است. همین امر، وجود چنین آزمایشگاهی را در هر دانشگاه صنعتی ضروری می‌کند. بنابراین، “آزمایشگاه تشخیصی و تصویربرداری اپتیکی” در دانشگاه صنعتی امیرکبیر احداث و راه‌اندازی شد. در این آزمایشگاه طیف وسیعی از روش‌های اندازه‌گیری اپتیکی در حوزه‌های تحقیقاتی گوناگون وجود دارد.

دکتر امیررضا قهرمانی به عنوان یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سرپرست این آزمایشگاه می‌باشد. علایق تحقیقاتی وی اندازه‌گیری نوری حوزه‌های مختلف از جمله جریان سیال، احتراق و انتقال حرارت است. در این راستا، گروه تحقیقاتی وی متشکل از دانشجویان با انگیزه و توانمند، تکنیک‌های مختلف اندازه‌گیری نوری را برای تجسم پدیده‌های مختلف به کار می‌گیرند. به منظور پیش‌برد تحقیقات در این آزمایشگاه، روش‌های متنوعی برای اندازه‌گیری مقادیر فیزیکی به کار گرفته می‌شود که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: سرعت‌سنجی تصویری ذرات (PIV)، سرعت‌سنجی ردیابی ذرات (PTV)، فلورسانس القایی لیزری (LIF)، تداخل‌سنجی، انحراف‌سنجی، طیف‌سنجی، شلیرن و سایه‌نگاری.

 موج الکترومغناطیسی

نور به عنوان یک موج الکترومغناطیسی شناخته می‌شود که دارای محدوده فرکانسی قابل مشاهده و تفسیر برای چشم انسان است. اما نور مرئی تنها بخش کوچکی از طیف امواج الکترومغناطیس را تشکیل می‌دهد. امواج الکترومغناطیس گستره وسیعی از امواج رادیویی تا پرتو گاما را دربر می گیرند. امواج الکترومغناطیسی از میدان های الکتریکی و مغناطیسی متغییر با زمان تشکیل شده‌اند. در انواع حرکت موج، طول موج و فرکانس از طریق سرعت و رابطه مقابل به هم مرتبط هستند:  c=λν است. در این رابطه، λ طول موج، ν فرکانس و c سرعت است.

لیزر:

Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation (LASER)

 (همدوس) Coherent

(تکفام) Monochromatic

(هم سو) Collimated

(متراکم) Intense

تکنیک های آزمایشگاه