سرعت‌سنجی تصویری شعله (FIV)

احتراق، چه در سرعت و دمای بالا رخ دهد چه در سرعت و دمای متوسط، مقدار زیادی پرتو ساتع می‌کند که بخش بزرگی از آن ها نیز در ناحیه مرئی قرار دارند. به همین علت حرکت شعله‌های حاصل از احتراق با چشم غیرمسلح و با دوربین‌های تصویربرداری مرئی قابل مشاهده و ثبت است. روش سرعت‌سنجی تصویری شعله از همین امر استفاده می‌کند و به جای استفاده از ذرات خارجی و یا لیزر درون شعله، از نور حاصل از خود شعله برای به دست آوردن سرعت آن استفاده می‌کند. این روش پایه و اساسی مشابه با روش سرعت سنجی تصویری ذرات داشته، از الگوریتم‌های پردازش تصویر مشابه برای تحلیل تصاویر این روش استفاده می‌شود. عدم نیاز به ذرات، لیزر و دستگاه های خاص در روش سرعت سنجی تصویری شعله باعث می‌شود که پیاده‌سازی آن آسان بوده، در وقت و هزینه صرفه جویی شود.

اگر در مطالعه‌ای نیاز فوری به بردارهای جابجایی و سرعت شعله و یا مقدار آن‌ها وجود داشته باشد، قطعا یکی از روش‌های به صرفه و آسان، این روش است.